Coffee mobile

Projekt przygotowany jako demo produktowe Motywu premium Themo.net – w zakres prac wchodziło przygotowanie projektu graficzne, wdrożenie do motywu jako demo oraz prace w zakresie RWD.

diver
Narzędzia
diver