Bank Zachodni WBK – Grupa Santander

Projekt strony kariery dla Banku Zachodniego WBK – Grupa Santander – strona skierowana dla kandydatów ubiegających się o pracę . Założeniami było stworzenie nowoczesnej i czytelnej strony w oparciu o istniejący już brand book firmy.

diver
Narzędzia
diver